vi

Bao đựng lúa Hồng Chúng

Cấu trúcBao PP dệt màu đỏ in Hồng Chúng
Kích thước62x110cm may miệng
Liên hệ0937 473 008/ 0902 900 246