vien

Bao gạo ghép màng BOPP

Cấu trúc Bao pp dệt, ghép màng BOPP 1 mặt hoặc 2 mặt
Kích thước 38 x 55 cm hoặc theo yêu cầu khách hàng
Liên hệ +84 937 473 008/902 900 246