vien

Bao gạo trong 50kg

Cấu trúc Bao pp dệt, in flexo 1 mặt hoặc 2 mặt
Kích thước60*92cm hoặc theo yêu cầu khách hàng
Liên hệ +84 937 473 008/902 900 246