vien

Bao phân bón NPK 50kg

Cấu trúc Bao pp dệt, in flexo 1 mặt hoặc 2 mặt
Kích thước 58x95cm, 60x97cm, 60x100cm
Liên hệ +84 937 473 008/902 900 246