vien

Bao pp dệt đựng gạo 25kg

Cấu trúc Bao pp dệt, in flexo 1 mặt hoặc 2 mặt
Kích thước 50x75cm theo yêu cầu khách hàng
Liên hệ +84 937 473 008/902 900 246