vien

Bao thức ăn 5kg ghép màng BOPP

Cấu trúc Bao pp dệt ghép màng BOPP
Kích thước 35X50CM
Liên hệ +84 937 473 008/902 900 246