vien

Bao thức ăn chăn nuôi 30kg

Cấu trúc Bao pp dệt, in flexo 1 mặt hoặc 2 mặt
Kích thước 52x100cm,55x95cm
Liên hệ +84 937 473 008/902 900 246