vien

Bao thức ăn chăn nuôi 5kg

Cấu trúcBao pp dệt, in flexo 1 mặt hoặc 2 mặt
Kích thước 35x50cm
Liên hệ +84 937 473 008/902 900 246