vien

Bao thức ăn gia súc 25kg

Cấu trúc Bao pp dệt, in flexo 1 mặt hoặc 2 mặt
Kích thước 52x90cm,55x89cm
Liên hệ +84 937 473 008/902 900 246