vien

Bao thức ăn thủy sản

Cấu trúc Bao pp dệt, in flexo 1 mặt hoặc 2 mặt
Kích thước 52x90cm,55x89cm
Liên hệ+84 937 473 008/902 900 246