vien

Túi thức ăn gia súc 5kg

Cấu trúc Bao pp dệt, in flexo 1 mặt hoặc 2 mặt
Kích thước 35x50cm
Liên hệ +84 937 473 008/902 900 246