vien
Ngành công nghiệp bao bì có liên hệ mật thiết với hoạt động xuất khẩu hàng hóa, các ngành sản xuất thực phẩm, hàng tiêu dùng và nhiều nhóm ngành khác, ngành công nghiệp bao bì đang trên đà tăng trưởng ổn định khi nhiều ngành sản xuất tăng trưởng tốt. Đánh giá về sự...
Read More